Najnowsze artykuły

Koniec tajemnicy bankowej – czy poufność danych klientów będzie zagrożona?


Koniec-tajemnicy-bankowej---czy-poufność-danych-klientów-będzie-zagrożona?

OECD wprowadziło nowy standard automatycznej wymiany danych o rachunkach w instytucjach finansowych w celach podatkowych. Polska zadeklarowała, że już w 2017 r. organy podatkowe będą otrzymywać informacje na temat zagranicznych rachunków osób fizycznych. Czy w związku z tą sytuacją jest zagrożona poufność danych bankowych?

Tajemnica bankowa miała zapewnić klientom banków ochronę danych na temat przeprowadzanych transakcji oraz kwot zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach. Obecnie zagrożona jest jednak autonomia polskich banków, a tym samym także tajemnica bankowa.

Kto ma dostęp do naszych danych?

Obecnie w Polsce dostęp do tajemnicy bankowej ma prokuratora i 20 innych instytucji. Kompetencje i zakres dostępu każdego z organów określają poszczególne ustawy. Bank ma obowiązek dostarczyć informacje o swoich klientach na żądanie Agencji Wywiadu, CBA, ZUS-u, urzędu skarbowego, komornika, a także Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej i Straży Granicznej. Według ekspertów obecna sytuacja sprawia, że uprawnione organy nadużywają swoich uprawnień i żądają informacji wykraczających poza ich kompetencje. W związku z tym istnieje realne zagrożenie dla tajemnicy bankowej.

Międzynarodowa automatyczna wymiana danych

Polska, łącznie z 60 innymi państwami, podpisała porozumienie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) o automatycznej wyminie danych o rachunkach bankowych zagranicznych klientów. W dokumencie tym zobowiązała się jednocześnie wdrożenia do września 2017 roku procedur (Common Reporting Standard – CRS) mających na celu przekazywanie do innych krajów informacji o polskich kontach bankowych należących do obcokrajowców. To sprawi, że rząd, a także urząd skarbowy udostępni, a także uzyska automatycznie w rocznych cyklach, kompletne danina temat polskich klientach posiadających konta w zagranicznych bankach. Przekazywane dane będą dotyczyć osoby, instytucji, firmy czy fundacji, która dane konto posiada, ale będą także zawierać aktualny stan kont, informacje o dywidendach, uzyskanych odsetkach, posiadanych lokatach, inwestycjach oraz zyskach ze sprzedaży aktywów finansowych.

Już w sierpniu br. polski rząd, tak jak inne kraje, które podpisały porozumienie, otrzymał od OECD pierwszą edycję podręcznika wdrożeniowego CRS. Są tam szczegółowo opisane wytyczne, które mają pomóc w skutecznym wróżeniu systemu w życie.

Fiskus pozyska nowe informacje

Już w 2017 roku Polska uzyska informacje o kontach bankowych Polaków z następujących z około 45 krajów, w tym m.in.: Bermudy, Cypr, Luksemburg, Lichtenstein, Wyspa Man. Natomiast we wrześniu 2018 do krajów tych dołączą: Austria, Szwajcaria, Chile, Kostaryka, Indonezja i Nowa Zelandia. Tylko 11 państw z pośród 61 zdecydowało się dostarczyć dane w późniejszym terminie. 

Rozwiązanie umowy z Proama


Rozwiązanie-umowy-z-Proama

Niekiedy zdarza się, że decydujemy się na rozwiązanie umowy z ubezpieczycielem. W zależności od rodzaju posiadanej polisy, różnie będą wyglądały kwestie związane z jej wypowiedzeniem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z rezygnacją z ubezpieczenia OC oferowanego przez Proama.

Produkty firmy ubezpieczeniowej Proama dostępne są poprzez Internet, telefon, u agentów i dealerów samochodowych. W ofercie ubezpieczyciela możemy znaleźć polisy OC i AC, a także ubezpieczenia mieszkaniowe. W przypadku OC szczegóły związane z rozwiązaniem umowy są zbliżone do tych, które występują również u innych ubezpieczycieli.

Odstąpienie od polisy OC

Osoby, które zawarły umowę drogą internetową lub telefoniczną, mają prawo do odstąpienia od niej w ciągu 30 dni od jej zawarcia. W takim przypadku wystarczy wypełnić wzór dokumentu dostępny na stronie ubezpieczyciela. Muszą się w nim znaleźć takie informacje, jak:

  • dane osobowe ubezpieczonego,
  • numer polisy,
  • marka i model ubezpieczanego pojazdu,
  • numer rejestracyjny pojazdu.

Wypowiedzenie polisy OC

Polisę OC można wypowiedzieć jedynie w trzech ściśle określonych przypadkach, które zostały opisane w Ustawie z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zaliczają się do nich:

  • upłynięcie okresu, na jaki została zawarta – wypowiedzenie należy złożyć nie później niż dzień przed końcem ważności polisy,
  • wypowiedzenie polisy, która została automatycznie wznowiona – pod warunkiem, że klient zawarł drugą umowę OC z innym ubezpieczycielem,
  • nabycie pojazdu – takie wypowiedzenie można złożyć w dowolnym momencie trwania polisy.

Wzór dokumentu dotyczącego wypowiedzenia umowy jest dostępny na stronie ubezpieczyciela. Należy w nim zawrzeć praktycznie te same informacje, które są wymagane w przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

Co w przypadku ze złomowania pojazdu?

W przypadku zezłomowania pojazdu polisa zostaje zamknięta, a ubezpieczonemu zwracana jest składka przypadająca za niewykorzystany okres. Przedtem należy jednak przesłać ubezpieczycielowi skan lub kopię zaświadczenia potwierdzającego fakt zezłomowania pojazdu, którą wydaje stacja demontażu, lub decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu – wydaje ją wydział komunikacji właściwego urzędu miasta.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód istotna dla Polaków – wyniki badań UNIQA


Bezpośrednia-Likwidacja-Szkód-istotna-dla-Polaków---wyniki-badań-UNIQA

Z badań TU UNIQA wynika, że aż 63 proc. ankietowanych Polaków wybiera ubezpieczenia samochodowe z BLS, czyli Bezpośrednią Likwidacją Szkód. Co to oznacza w praktyce?

Ubezpieczenia samochodowe należą do najpopularniejszych na rynku ubezpieczeniowym, ponieważ po drogach publicznych Polski porusza się już ponad 19 mln aut  ćwierć wieku temu było ich tylko 327 tys. Wprawdzie jazda po polskich drogach stała się o wiele bezpieczniejsza niż 25 lat temu, ale wypadków jest wiele i wielu kierowców decyduje się na wykupienie ubezpieczenia samochodowego AC (ubezpieczenie OC jest obowiązkowe).

UNIQA, badając ten rynek, zadała ankietowanym pytanie, czy wolą wykupić standardowe ubezpieczenie OC, przy wyborze którego kierują się najczęściej ceną, ponieważ zakres ochrony określa ustawa, czy wolą dopłacić 10 proc. i wykupić ubezpieczenie OC z BLS. To samo pytanie dotyczyło pakietów OC/AC. Okazało się, że 68 proc. ankietowanych woli dopłacić i wybiera opcję ubezpieczenia OC z BLS, a 72 proc. skłania się do opcji OC/AC z BLS.

Co to jest Bezpośrednia Likwidacja Szkód? Są to uproszczone procedury procesu odszkodowawczego. Oznacza to, że opcja ta daje uczestnikowi kolizji czy wypadku drogowego, którego nie jest sprawcą, możliwość likwidacji powstałej szkody u własnego ubezpieczyciela. Nie musi on zabiegać o odszkodowanie w firmie ubezpieczeniowej sprawcy.

Skąd takie zainteresowanie BLS w firmie ubezpieczeniowej UNIQA? Być może dlatego, że w UNIQA usługa ta jest nie tylko powszechnie dostępna, ale również – od czerwca 2014 r. – bezpłatna. To wielki atut tego ubezpieczyciela, należy tylko sprawdzić, jakie są stawki ubezpieczeń samochodowych w tej firmie.

Na usługę w postaci BLS w UNIQA mogą liczyć kierowcy posiadający aktualne ubezpieczenie OC wykupione w tej firmie, samochód poszkodowanego jest samochodem osobowym lub osobowym z homologacją na ciężarowy, kolizja wystąpiła na terenie naszego kraju, a szkoda nie została zgłoszona u innego ubezpieczyciela. Ponadto w kolizji nie mogą wystąpić tak zwane szkody osobowe.

Warto podkreślić, że UNIQA ponosi nie tylko koszty związane z naprawą auta, ale również pozostałe koszty związane z kolizją lub wypadkiem. Dotyczy to kosztów holowania, wynajmu auta zastępczego czy też badań technicznych pojazdu po naprawie. Badania UNIQA zostały przeprowadzone we wrześniu ubiegłego roku.